Säännöt

 

REETTORIT RY

 

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston puheviestinnän, logopedian ja vokologian aineyhdistys Reettorit ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1)    Työskennellä Tampereen yliopiston opiskelijoiden demokraattisten oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden puolesta

2)    Edistää puheviestinnän, logopedian ja vokologian opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen kaikinpuolista kehittämistä

3)    Toimia yhdyssiteenä puheviestintää, logopediaa ja vokologiaa opiskelevien ja opettavien välillä

4)    Pyrkiä edistämään yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Ottaa osaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintaan
  • Pyrkii kokoamaan puheviestinnän, logopedian ja vokologian opiskelijoita ja opettajia työhön yhteisten etujensa puolesta
  • Pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon yliopiston hallinnossa
  • Toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä alan keskusjärjestöihin
  • Opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa
  • Järjestää kokouksia, luento-, keskustelu- ja huvitilaisuuksia
  • Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisena jäsenenä jokainen Tampereen yliopistossa opiskeleva tai opettava. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseniä. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua. Jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. 

5 § Yhdistyksen organisaatio

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen vuodeksi valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenille voidaan tarvittaessa nimetä vastuualueet.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä, on puheoikeus. Päätökset tehdään hallituksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

Hallituksella on oikeus perustaa tarvittaessa toimikuntia.

6 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä ja kevätkokous maaliskuun 31. päivään mennessä. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle myös, jos hallitus niin päättää tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelemiseksi hallitukselle esittää.

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia ovat varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostilla sellaisille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa antaneet.

Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle sen tarkastamisen jälkeen. 

8 § Päätöksenteko 

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle 7§:ssä mainitulla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

–       Toimintakertomus ja tilinpäätös

–       Tili- ja vastuuvapaus

–       Muut kokoukselle tuodut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

–       Tulevan hallituksen puheenjohtajan valinta

–       Tulevan hallituksen jäsenten määrä

–       Tulevan hallituksen valinta

–       Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

–       Toimintasuunnitelma ja talousarvio

–       Jäsenmaksun määrääminen

–       Muut kokoukselle tuodut asiat

10 § Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, mikäli se on saanut puolelleen yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

13 § Varojen käyttö yhdistyksen purkamisen jälkeen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s